EN | SK

Strom pokoja Tree of Peace Δέντρο της ειρήνης Barış ağacı Ledra Palace Hotel in the United Nations Buffer Zone in Cyprus

35. Strom pokoja rastie na Cypre
ako symbol nádeje a priateľstva
United nations Servare et Manere

Správa č. 05/2024

Nikózia, Nárazníková zóna OSN, 9. mája 2024. Pri príležitosti 35. výročia dialógu medzi cypersko-tureckými a cypersko-gréckymi politickými stranami bol areáli opusteného hotela Ledra Palace v Nárazníkovej zóne OSN na Cypre vysadený už 35. symbolický Strom pokoja / Tree of Peace / Δέντρο της ειρήνης / Barış ağacı. Hotel je dejiskom bikomunitných stretnutí 17 (v roku 2024) politických skupín pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nikózii.

Podujatie sa konalo pod patronátom Veľvyslanectva Slovenskej republiky a veľvyslanca Martina Bezáka a zúčastnil sa ho aj minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Juraj Blanár spolu s generálnym tajomníkom SeM Marekom Sobolom. Na výročnom podujatí bola aj Annita Demetriou, predsedníčka Cyperského parlamentu vo svojej funkcii predsedníčky Demokratického zhromaždenia (DISY). Okrem spomínaných hostí sa pamätnej výsadby olivovníka mieru zúčastnilo množstvo zástupcov zahraničných diplomatických misií, starosta tureckej obce Nikózia Mehmet Harmanci a predstavitelia cypersko-tureckých a cypersko-gréckych politických strán. Počas ceremoniálu so svojimi príhovormi vystúpil minister Juraj Blanár, Sherry Holbrook poverená vedením Úradu dobrých služieb OSN a Marek Sobola, zakladateľ iniciatívy Strom pokoja.

Juraj Blanár vo svojom príhovore uviedol, že je pre neho veľkou cťou zúčastniť sa tohto podujatia a že podľa jeho názoru symbolické zasadenie Stromu pokoja v Nikózii „vyslalo silný signál mieru nielen Cypru, ale celému ľudstvu“. Sherry Holbrook v zastúpení Organizácie Spojených národov oznámila, že osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN na Cypre María Ángela Holguín Cuéllar a vedúci misie UNFICYP Colin Stewart sa z pracovných dôvodov nemohli zúčastniť na podujatí, avšak v ich mene pozdravila všetkých účastníkov. Marek Sobola povedal: „Je nám mimoriadnou cťou, že naša medzinárodná iniciatíva bola dnes vybraná ako jeden zo symbolov dialógu na tomto krásnom ostrove. Sme veľmi radi, ak môžeme aktívne prispievať k zbližovaniu ľudí. Nech nám teda tento krásny strom pripomína priateľstvo a porozumenie.“

V rámci iniciatívy už bolo vysadených spolu 35 Stromov pokoja v 21 krajinách na 4 kontinentoch. Partnermi projektu výsadby Stromu pokoja na Cypre bolo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii a Mierové sily OSN na Cypre. Sponzormi projektu boli pán Angelos Gregoriades, honorárny konzul Slovenskej republiky v Cyperskej republike a pán Štefan Rosina honorárny konzul Cyperskej republiky na Slovensku.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Kristína Spišáková
Zdroj textu: https://www.cyprus-faq.com/en/