EN | SK

Tree of Peace in Divina_US Army_Marek Sobola_NATO

Strom pokoja v obci Divina

Divina, 30. november 2019. Na území Slovenskej republiky pribudol ďalší zo Stromov pokoja. Tentokrát výsadbe predchádzalo slávnostné odhalenie zrekonštruovaného a premiestneného Pamätníka padlých hrdinov z Diviny, ktoré sa udialo na 100. výročie od jeho postavenia. Pamätník na pôvodnom mieste vedľa dnes už neexistujúcej budovy starej pošty na dolnom konci Diviny slávnostne odhalili 15. mája 1949. Na trojstupňovom podstavci stojí socha Krista, ktorý drží v náručí umierajúceho vojaka. Na pravom kvádri je tabuľa s menami padlých občanov z obce v prvej a druhej svetovej vojne. Počas obnovovacích prác boli ozrejmené nové skutočnosti týkajúce sa obetí prvej svetovej vojny z Diviny a jej miestnej časti Lúk. Výskumom boli doložené ďalšie mená padlých vojakov, ktoré budú na pamätník doplnené v roku 2020. Po položení vencov pri pamätníku nasledovala výsadba Stromu pokoja. Pamätným stromom je tentokrát dub letný vo vzácnom kultivare ‚Hentzei‘ (Quercus robur ‚Hentzei‘). Kultivar sa po prvý krát spomína už v roku 1906 a dorastá do výšky približne 15 metrov.

Pamätnej výsadby sa zúčastnili starostovia obcí Divina a Divinka, Martin Fronc a Michal Krško spolu s príslušníkmi Ozbrojených síl Spojených štátov amerických, vedúcim čatárom Danielom Collinsom, čatárom Codym Rauchom a čatárom Brandonom Tanisom. Americkí vojaci položili veniec k Pamätníku padlých hrdinov a asistovali aj pri výsadbe Stromu pokoja. Na záver slávnosti Marek Sobola odovzdal starostom a vojakom tzv. Malú medailu projektu na pamiatku výsadby Stromu pokoja v Divine. Výsadba pamätného stromu v Divine bola realizovaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. Projekt získal grant v programe „Individuálne dotácie“. O výsadbe priniesla reportáž regionálna televízia TV Severka.

Žilina self-governing region_ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

 

Autor textu/správy: Marek Sobola, Rastislav Mazur
Zdroj fotografie: Lukáš Macek
Zdroj textu: Marek Sobola, TV Severka