EN | SK

Tree of Peace Peace Cruise Servare et Manere

Strom pokoja v medzinárodných vodách
Servare et Manere flag

Správa č. 05/2023

Žilina/Divina, 1. februára 2023. Servare et Manere kontaktoval s návrhom na spoluprácu francúzsky námorník Olivier Merbau, ktorý sa momentálne na svojej malej plachetnici plaví v oblasti Karibiku. Jeho budúca obdivuhodná samotárska plavba po šírom Oceáne nás veľmi oslovila a inšpirovala. S Olivierom sme sa dohovorili, že jeho loď prepláva Panamský prieplav pod vlajkou Servare et Manere a táto mierová plavba bude pod záštitou nášho združenia prezentovať myšlienky priateľstva, mieru a porozumenia medzi národmi. Olivierova cesta bude mať ešte jeden významný moment. Strom pokoja už rastie takmer na každom kontinente, ale ešte žiadnu stopu sme nezanechali v medzinárodných vodách. Vznikla teda myšlienka ponoriť kamennú plaketu s logom Stromu pokoja v medzinárodných vodách Oceánu. Náš projekt je medzinárodný a týmto aktom sa tento fakt len umocní.

 

Plakety, ktoré sú súčasťou našej iniciatívy, sú vyhotovené z medi. Meď však v styku so slanou vodou uvoľňuje látky, ktoré sú toxické pre morské organizmy. Preto sme akceptovali návrh nášho nového priateľa a vyhotovili sme plaketu z kameňa. Druh a typ kameňa však nebol vybraný náhodne. Iniciatíva Strom pokoja je založená na obyčajnom príbehu obyčajného človeka – Ondreja Sobolu (1880 – 1915/1918), pradeda zakladateľa Servare et Manere, generálneho tajomníka Mareka Sobolu. Ondrej pochádzal z obce Lalinok, ktorá je v súčasnosti miestnou časťou obce Divinka. Obe obce patria aj dnes do Farnosti Divina, kde bol Ondrej pokrstený vo Farskom kostole sv. Ondreja. Marek Sobola prežil svoje nádherné detstvo práve v Divine u starej matky. K jej hospodárstvu patrilo aj starobylé humno – drevená hospodárska stavba postavená v roku 1828. V zime na prelome rokov 2022/23 zdevastovaná drevená stavba definitívne zanikla, ale na jej mieste zostalo množstvo kameňov z podzemnej pivnice. Jeden z týchto kameňov bol vybraný a použitý na výrobu kamennej plakety, ktoré vyrobilo miestne kamenárstvo. Je to úžasná symbolika a spojenie starobylej rodinnej histórie obyčajnej slovenskej roľníckej rodiny so súčasným medzinárodným projektom!

 

Plaketa bola už odoslaná do Karibiku, čoskoro bude na palube malej plachetnice a vydá sa na ďalšiu ďalekú cestu, aby nakoniec skončila na morskom dne, tisíce kilometrov od dediny na severozápade Slovenska. Za svoj mimoriadny nápad získal pán Olivier Merbau medzinárodné čestné uznanie Servare et Manere s názvom Priateľ Mieru.

Autor textu/správy: Servare et Manere
Zdroj fotografie: Marek Sobola, Lukáš Macek, Olivier Merbau
Zdroj textu: Servare et Manere