EN | SK

King Tūheitia Potatau Te Wherowhero VII Tree of Peace Servare et Manere (5)

Strom pokoja na Novom Zélande – Aotearoa

Hamilton (Maorsky: Kirikiriroa), Nový Zéland, 19. jún 2022. Dnes bol na Novom Zélande – Aotearoa v rámci medzinárodnej iniciatívy slovenského združenia Servare et Manere vysadený už 25. Strom pokoja, ktorý počas tradičného kráľovského maorského ceremoniálu Poukai vysadil Jeho Veličenstvo Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII., súčasný maorský kráľ. Poukai je slávnostné zhromaždenie, ktoré sa koná každý rok v 28 rôznych obradných maorských centrách. Maorská monarchia bola založená koncom 50. rokov 19. storočia s cieľom zjednotiť rôzne maorské kmene pod vedením novozvoleného kráľa v opozícii voči bezprostrednej hrozbe koloniálnej nadvlády Nového Zélandu. Prvé Poukai bolo zorganizované v polovici 80. rokov 19. storočia. Strm bol vysadený na obradnom mieste zvanom Poohara Paa vo vidieckej farmárskej komunite Pukeatua na Severnom ostrove Nového Zélandu. Maorská monarchia je kresťanská monarchia s Bibliou ako korunou používanou na korunováciu maorských panovníkov. Strom pokoja na Novom Zélande je Elaeocarpus dentatus (Maorsky: Hīnau).

Servare et Manere si počas realizácie projektu všíma aj významné osobnosti z celého sveta, ktoré svojimi záslužnými činmi prispievajú k upevňovaniu mieru a ochrane prírody a jej zdrojov. Maorský kráľ je jednou z významných osobností, ktorá významne prispieva k upevňovaniu priateľstva medzi národmi a vyvíja úsilie o medzináboženský dialóg. Z tohto dôvodu bol kráľ po slávnostnom odhalení pamätného piliera pri novo vysadenom Strome pokoja ocenený Pamätnou plaketou Stromu pokoja. Osobný tajomník kráľa a vedúci kancelárie arcidiakon Ngira Simmonds bol za neoceniteľnú pomoc pri realizácii projektu na Novom Zélande ocenený Pamätnou medailou Stromu pokoja. Maorský kráľ bol v máji 2019 prijatý na súkromnej audiencii u Svätého Otca Františka a v roku 2020 získal tiež čestné uznanie Servare et Manere s názvom Priateľ mieru.

 

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Office of the King Tūheitia Potatau Te Wherowhero VII
Zdroj textu: Servare et Manere