EN | SK

Tree of Peace_Turzovka_Marek Sobola

Strom pokoja v Turzovke

Turzovka, 11. novembra 2018. V nedeľu o 14.00 sa pri farskom kostole v Turzovke konal pietny akt k 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny. Približne polhodinový program pripravili Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Turzovke, Spolok priateľov Turzovky, Detská folklórna skupina Bukovinka a Farský zbor Patrička. Spoluorganizátormi boli Mesto Turzovka a farnosť Turzovka. Súčasťou programu bolo vysadenie Stromu pokoja. Tým sa Turzovka pripojila k rovnomennému projektu, ktorý inicioval Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. a ktorý má byť pripomienkou všetkých známych i neznámych obetí veľkej vojny. Strom pokoja vysadili primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis a turzovský farár a dekan PhDr. Ján Vrbata. V máji 2019 pri odhalení zreštaurovaného Pomníka padlým prvej svetovej vojny, bude strom označený kovovou plaketou a celkovo tak dotvorí pietnu zónu pri farskom kostole.

Autor textu/správy: Drahomír Velička, Spolok priateľov Turzovky
Zdroj fotografie: Drahomír Velička
Zdroj textu: www.sobola.sk