EN | SK

Soane Patita Paini Mafi_Friend of Peace

Strom pokoja na Tonge v Oceánii

Tonga, Nuku’alofa, 30. august 2021. Po takmer dramatickom doručovaní nášho dekrétu Priateľa mieru na Tongu radi zverejňujeme fotografiu Jeho Eminencie kardinála Soane Patitu Paini Mafiho, Priateľa mieru nášho medzinárodného Stromu pokoja. Zásielka s dekrétom musela byť odoslaná dvakrát, pretože prvá nedorazila k svojmu adresátovi z dôvodu veľmi problematickej celosvetovej situácie, ktorá významne ovplyvnila aj poštové služby. O to viac sme radi, že dekrét je konečne u laureáta nášho čestného uznania.

Strom pokoja má ambíciu implementácie na všetkých kontinentoch. Náš projekt by sme radi spojili aj s azda najvýznamnejšou osobnosťou vojenskej histórie Slovenska, generálom Milanom Rastislavom Štefánikom. Veľmi inšpiratívne sú jeho vedecké cesty a jeho stopy na mnohých, pre Stredoeurópanov exotických miestach. Aj tu vidíme prienik nášho medzinárodného projektu a výsadby Stromov pokoja v tých častiach sveta, ktoré sa dajú veľmi dobre prepojiť s osobnosťou generála Štefánika. V tejto súvislosti absolvoval Marek Sobola pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne niekoľko diplomatických stretnutí s veľvyslancami Fidži, Papuy-Novej Guiney a Tongy.

Jeden z tongských ostrovov, Vavaʻu, generál Štefánik osobne navštívil v roku 1911. Dodnes sa tu dochovali aj dva betónové pylóny s jeho menom. Vďaka nášmu Priateľovi mieru, Jeho Eminencii kardinálovi Soanovi Patita Paini Mafimu už máme vyrokované a potvrdené miesto určené k výsadbe Stromu pokoja na ostrove Vavaʻu v meste Neiafu, druhom najväčšom meste Tongy. Bohužiaľ, súčasná celosvetová situácia ovplyvnila aj túto výsadbu a presunula ju na ďalší rok. Vo veci výsadby Stromu mieru v Oceánii Servare et Manere úzko spolupracuje s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Canberre.

Cardinal Soane Patita Paini Mafi as a Friend of Peace

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Diocese of Tonga
Zdroj textu: Servare et Manere