EN | SK

Tree of Peace dedicated to Holocaust victims Servare et Manere

Strom pokoja obetiam Holokaustu v Žiline

Žilina, 26. apríl 2021. Občianske združenie Servare et Manere, ako organizácia zodpovedná za implementáciu medzinárodného projektu Strom pokoja hľadá príležitosti k výsadbe pamätných stromov aj na domácej pôde. Obzvlášť veľký význam majú výsadby na Slovensku počas pandemického obdobia, kedy je cestovanie do zahraničia značne obmedzené. Aj z tohto dôvodu sa snažíme budovať spoluprácu s veľvyslanectvami akreditovanými v Slovenskej republike.

V lete tohto roka sa v Žiline uskutoční výsadba Stromu pokoja, ktorý bude venovaný obetiam Holokaustu. Podujatie sa uskutoční pod záštitou Jeho Excelencie Boaza Modaia, veľvyslanca Štátu Izrael v Slovenskej republike. Žilinský pamätný strom bude mať zvláštny názov: Strom pokoja obetiam Holokaustu. Ani Žilina sa nevyhla kľúčovým okamihom v našich moderných dejinách a bohužiaľ bola aj dejiskom týchto smutných udalostí. Výsadbou pamätného stromu si Servare et Manere pripomenie obete Holokaustu nielen zo Žiliny či Slovenska, ale aj všetky civilné vojnové obete európskeho židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Počas genocídy namierenej na židovské etnikum bolo vyvraždených okolo 6 miliónov Židov. Z územia vtedajšieho Slovenského štátu bolo do koncentračných táborov deportovaných 68 000 až 71 000 Židov. Ako koncentračné strediská na deportáciu boli na Slovensku určené: Bratislava – Patrónka; Sereď – židovský tábor; Nováky – židovský tábor; Poprad – Kasárne pod Gerlachom; Žilina – vojenský tábor, Štefánikove kasárne. Žilinské stredisko bolo určené pre 2500 židov a začalo fungovať 21. marca 1942. Pod titulom Koncentračné stredisko Žilina je na 92 listoch a v dodatku zoznam 1882 židov zo Žiliny vrátane detí a dôchodcov. Prezídium ministerstva vnútra 24.októbra 1942 toto stredisko zrušilo, pričom mali zostať iba strediská v Seredi a v Novákoch.

Strom pokoja v Žiline bude mať ešte jednu zvláštnosť. Spolu s Dr. Orim Fragman-Spirom z Jeruzalemskej botanickej záhrady vyberáme druh, ktorý rastie bežne v Izraeli a zároveň bude môcť rovnako rásť aj v podmienkach Žiliny. Strom pokoja v Žiline bude druhým žilinským pamätným stromom v rámci tohto projektu a v poradí 8. slovenským Stromom pokoja.

Hlavným cieľom medzinárodného projektu Strom pokoja je propagácia posolstva mieru prostredníctvom zasadenia najmenej jedného Stromu pokoja na každom kontinente. Projekt bol pôvodne spájaný so stým výročím konca prvej svetovej vojny. Odvtedy sa vyvinul do všeobecnejšieho zamerania na podporu myšlienok mieru a priateľstva medzi národmi a šírenie ekologického posolstva prostredníctvom výsadby stromov ako symbolu mieru a pamiatky s ohľadom na prírodu. Doteraz boli Stromy pokoja vysadené v Uzbekistane, Lichtenštajnsku, na Slovensku, vo Veľkej Británii, Nemecku, Srbsku, Spojených štátoch, Rusku, Poľsku a Rakúsku.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Wikimedia Commons
Zdroj textu: Servare et Manere / Žilina Tourist Information Office (TIK)