EN | SK

Tree of Peace Дерево мира Friedensbaum Tsarskoye Selo

Stromy nášho projektu v Ruskej federácii

Dôležitá poznámka k ruskej invázii na Ukrajinu, 24. február 2022:
Aj keď sme prísne apolitická iniciatíva, musíme kategoricky odsúdiť zlo a neprávosti vojny, pretože v každom vojnovom konflikte najviac trpia bežní občania. Odsudzujeme hrubé porušovanie medzinárodného práva a princípov Charty OSN. Pre túto vojnu neexistuje žiadne racionálne ospravedlnenie. V dnešných dňoch sme svedkami toho, akou krehkou komoditou je mier a priateľstvo. Veríme, že v Rusku stále žijú ľudia, ktorí si želajú pravý mier bez klamstiev a politickej propagandy. Všetkým týmto Rusom prajeme veľa šťastia a držíme im palce!

Petrohrad, 19. jún 2021. Pán Ľubomír Rehák, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Rusku navštívil Štátne múzeum Carskoje selo v Puškine, miestnej časti Petrohradu. Pán veľvyslanec pri tejto príležitosti navštívil aj areál Múzea prvej svetovej vojny, jediného múzea, ktoré je venované tomuto konfliktu v celej Ruskej federácii. Múzeum je súčasťou palácového komplexu ruských cárov, kde bol 26. októbra 2018 vysadený dub letný (Quercus robur), prvý zahraničný Strom pokoja, ktorý je zároveň označený pamätným pilierom s plaketou.

Markovi Sobolovi, iniciátorovi myšlienky Strom pokoja, bola vtedy zároveň umožnená výsadba ešte jedného stromu, ktorý bol vykopaný priamo Lalinku, miestnej časti obce Divinka. Táto obec leží na severozápade Slovenska a v roku 1880 sa v nej narodil Ondrej Sobola, pradedo Marka Sobolu, ktorý padol okolo roku 1915 na Ruskom fronte a leží na neznámom mieste. Tento strom, rovnako dub, z lalinskej lokality Dubová je autorovou osobnou spomienkou a poctou jeho predkovi. Má symbolicky podobný osud – vyklíčil a vyrástol v Lalinku a teraz rastie na území Ruska, v mieste, ktoré bolo späté s hlavnými aktérmi prvej svetovej vojny, ktorá hlboko zasiahla do osudov rodiny Sobolovcov z Lalinka. Strom z Dubovej je aj symbolickým hrobom Ondreja Sobolu.


A memorial pillar next to the Tree of Peace
Tree of Peace
A tree from Dubová hill reminiscent of the fate of Ondrej SobolaAutor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Ambassador Ľubomír Rehák
Zdroj textu: Servare et Manere