EN | SK

Slovakisk fredstre på Aulestad Marek Sobola Tree of Peace Audun Eckhoff Anette Musdalslien

Výsadba 22. Stromu pokoja v Nórsku

Gausdal/Aulestad, Nórsko, 25. máj 2022. Dnes sme v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Osle vysadili v poradí už 22. Strom pokoja na farme Aulestad, ktorá je známa ako bývalá rezidencia Karolíny a Bjørnstjerne Bjørnsonových. Laureát Nobelovej ceny Bjørnstjerne Bjørnson tu so svojou rodinou žil od roku 1875 až do svojej smrti v roku 1910. Rezidencia je dnes múzeum života a diela Bjørnstjerne Bjørnsona, ktoré je súčasťou Lillehammerského múzea (Stiftelsen Lillehammer museum).

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson (1832 – 1910) bol nórsky prozaik, dramatik, básnik, publicista a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1903. Bol bojovníkom za národnú nezávislosť Nórska, za slobodu malých a utláčaných národov a zástanca Slovákov počas vrcholiacej maďarizácie v Uhorsku. Bjørnsonove vystúpenia mali veľký medzinárodný aj domáci ohlas, čím pomohol prelomiť bariéry medzinárodnej izolovanosti slovenskej otázky. A práve z tohto dôvodu sa vďaka iniciatíve pána Romana Bužeka, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Nórsku a na Islande, vysadil v areáli farmy Aulestad strom, ktorý bol dovezený priamo zo Slovenska. Po konzultáciách s miestnymi autoritami bol za najvhodnejší druh do týchto klimatických podmienok vybratý javor mliečny (Acer platanoides). Strom bol vypestovaný pod Západnými Tatrami.

Partnermi slávnostnej výsadby Stromu pokoja v Nórsku bolo s Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle a Lillehammerské múzeum. Ceremoniálnej výsadby sa okrem Mareka Sobolu, generálneho tajomníka Servare et Manere zúčastnil pán Martin Žilinek, zástupca vedúceho misie Veľvyslanectva v Osle, pán Audun Eckhoff, riaditeľ Lillehammerského múzea a pani Marit Barkbu Bjørnson, pravnučka Bjørnstjerne Bjørnsona. Medzi ďalších vzácnych hostí patrila pani Anette Musdalslien, starostka Gausdalu (Gausdal kommune), Dr. Štefan Žídek, kancelár Žilinskej diecézy, ktorú zastupoval aj pán Juraj Malobický. Veľmi milými hosťami boli tiež študenti miestnej strednej školy, ktorý sa taktiež spolu s ďalšími zamestnancami múzea zúčastnili tejto  významnej výsadby zatiaľ najsevernejšieho Stromu pokoja.

Po príhovoroch a výsadbe stromu pripravilo slovenské veľvyslanectvo pre hostí občerstvenie a pre slovenskú delegáciu zabezpečilo krátku prehliadku múzea.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Barbora Žilinková, Juraj Malobický, Marek Sobola
Zdroj textu: Servare et Manere, Wikipedia