EN | SK

World Map of Peace_Tree of Peace_Servare et Manere

Svetová mapa mieru

Dôležitá poznámka k ruskej invázii na Ukrajinu, 24. február 2022:
Aj keď sme prísne apolitická iniciatíva, musíme kategoricky odsúdiť zlo a neprávosti vojny, pretože v každom vojnovom konflikte najviac trpia bežní občania. Odsudzujeme hrubé porušovanie medzinárodného práva a princípov Charty OSN. Pre túto vojnu neexistuje žiadne racionálne ospravedlnenie. V dnešných dňoch sme svedkami toho, akou krehkou komoditou je mier a priateľstvo. Veríme, že v Rusku stále žijú ľudia, ktorí si želajú pravý mier bez klamstiev a politickej propagandy. Všetkým týmto Rusom prajeme veľa šťastia a držíme im palce!

Žilina 18. máj 2021. Všetky výsadby Stromov pokoja na svete spája jedna značka: Svetová mapa mieru / The World Map of Peace. Svetová mapa mieru, skrátene aj Mapa mieru bola vytvorená s cieľom zjednotiť individuálne výsadby Stromov pokoja v rôznych krajinách sveta a dať im jasný cieľ: zapojiť do výsadby Stromov pokoja čo najviac krajín a tým postupne dopĺňať Mapu mieru.

Symbolom Mapy mieru je neopadavý strom, v botanike tiež známy ako vždyzelená rastlina, teda taká rastlina, ktorej listy (ihlice) zostávajú zelené a funkčné počas viac ako jedného vegetačného obdobia. Je to v kontraste s listnatými stromami, ktoré počas zimného alebo suchého obdobia svoje lístie úplne strácajú. Vždyzelená rastlina má veľké spojenie a symboliku s trvalo udržateľným mierom, ktorý by nemal striedavo „padať“ a potom „pučať“ ako niektoré listnaté stromy, ale mal by byť rovnako stabilný a súvislý ako vždy zelené rastliny, ktorých listy sú tu stále zelené.

Svetová mapa mieru vznikla symbolicky na Deň Zeme 22. apríla 2021 výsadbou ihličnatého stromu v parku Carla Gustava Swenssona v Žiline. V čase jej vzniku bolo na Mape mieru 10 štátov: Uzbekistan, Lichtenštajnsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Srbsko, USA, *Rusko, Poľsko a Rakúsko.

* V súčasnosti (2022) Rusko na Svetovej mape mieru chýba.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Servare et Manere / profigrafik.sk
Zdroj textu: Servare et Manere