EN | SK

Schwedische Botschaft Wien annual candlelit Lucia procession Servare et Manere

Generálny tajomník SeM sa zúčastnil tradičnej švédskej sviečkovej Svätoluckej procesie

Bratislava, 14. december 2022. Pri príležitosti Dňa svätej Lucie pozvala veľvyslankyňa Švédska v Slovenskej republike, Jej Excelencia pani Annika Markovic, generálneho tajomníka SeM na tradičnú Svätoluckú procesiu a vianočný koncert v podaní Hudobnej školy Adolfa Fredrika v Štokholme nazývanej „švédskym zborovým zázrakom“. Po procesii a koncerte v Zrkadlovej sieni v Primaciálneho paláca v Bratislave nasledovala […]


Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Pavol Žigo Macedonian Academy of Sciences and Arts

Odovzdanie medzinárodného ocenenia Macedónskej akadémie vied a umení prof. Žigovi

Bratislava, 14. decembra 2022. Marek Sobola sa dnes na pôde Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied zúčastnil odovzdania Medzinárodnej ceny Blaže Koneskiho (МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ НА БЛАЖ КОНЕСКИ) prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc. Mimoriadne uznanie Macedónskej akadémie vied a umení laureátovi odovzdal pán Henrik Markuš, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Severnom Macedónsku. Macedónska […]


Servare et Manere Republic of Ghana

Stretnutie s honorárnym konzulom Ghany

Bratislava, 14. decembra 2022. Po novembrovom stretnutí na pôde Ghanského veľvyslanectva v Prahe dnes v Bratislave pokračovali rokovania o implementácii medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja v tejto africkej krajine. Generálny tajomník Marek Sobola sa dnes stretol s Jeho Excelenciou pánom Jamesom Arthurom, honorárnym konzulom Ghanskej republiky na Slovensku. Rokovanie prinieslo ďalšie konkrétne kroky k výsadbe prvého […]


Marek Sobola Australian Embassy and Permanent Mission to the United Nations Vienna Brittany Clarke

Stretnutie so zástupcami Austrálskeho veľvyslanectva a Stálej misie pri OSN vo Viedni

Bratislava, 6. decembra 2022. Dr. Marek Sobola sa dnes stretol s pani Brittany Clarke, prvou tajomníčkou a vedúcou veľvyslanectva pre verejnú diplomaciu a pani Nadou Muster, politickou referentkou z Austrálskeho veľvyslanectva a stálej misie pri OSN vo Viedni. Generálny tajomník Servare et Manere predstavil nielen aktivity tohto združenia, ale najmä nedávnu expedíciu mimovládnej organizácie okolo […]


King Michael I of Romania Tree of Peace Military Cemetery Zvolen Marek Sobola

Pietna spomienka na posledného rumunského kráľa

Zvolen, 5. decembra 2022. Pred piatimi rokmi zomrel posledný rumunský kráľ Michal I. (25. 10. 1921 – 5. 12. 2017). Dr. Marek Sobola, generálny tajomník Servare et Manere, si dnes uctil pamiatku kráľa Michala I., ktorý zohral jednu z významných úloh aj v dejinách Slovenska, položením venca k jedinému pamätníku s jeho portrétom na Slovensku. […]


Dominik kardinál Duka Marek Sobola Arcibiskupstvi pražské

Kardinál Dominik Duka prijal ocenenie Servare et Manere

Praha 15. novembra 2022. Generálny tajomník Servare et Manere Marek Sobola dnes odovzdal Dominikovi kardinálovi Dukovi OP Pamätnú medailu Stromu pokoja, vysoké vyznamenanie rovnomenného združenia. Medaila bola kardinálovi udelená za povšimnutia hodné zásluhy o medzináboženský dialóg na medzinárodnej úrovni, ako aj za propagáciu kresťanských hodnôt. Emeritný pražský arcibiskup a prímas český sa pre zaneprázdnenosť a […]