EN | SK

15th anniversary of the Žilina diocese Marek Sobola Nicola Girasoli Tomáš Galis

Generlálny tajomník sa zúčastnil osláv 15. výročia založenia Žilinskej diecézy

Správa č. 04/2023 Žilina, 16. februára 2023. Vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince v Žiline dnes oslavovali pätnáste výročie založenia Žilinskej diecézy. Pri tejto príležitosti celebroval slávnostnú svätú omšu Jeho Excelencia Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Zúčastnili sa na nej arcibiskupi, biskupi zo Slovenska i zahraničia, kňazi, diakoni, seminaristi, zasvätení […]


Peter Nelson Swiss Ambassador Marek Sobola Servare et Manere

Stretnutie s veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie

Správa č. 03/2023 Bratislava, 19. januára 2023. Jeho Excelencia Peter Nelson, švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku, dnes na Veľvyslanectve Švajčiarskej konfederácie prijal generálneho tajomníka Servare et Manere. Marek Sobola predstavil veľvyslancovi aktivity tohto združenia, ako aj plán zasadiť Strom pokoja vo Švajčiarsku. Diskusia otvorila aj niekoľko ďalších tém, ako aj všeobecnú zhodu o obojstrannom záujme o […]


Mons. Nicola Girasoli Marek Sobola Servare et Manere

Marek Sobola prestavil apoštolskému nunciovi
na Slovensku iniciatívu Strom pokoja

Správa č. 02/2023 Bratislava, 17. január 2023. Jeho Excelencia Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, dnes na Nunciatúre v Bratislave prijal generálneho tajomníka Servare et Manere. Marek Sobola počas priateľského a srdečného rozhovoru informoval veľvyslanca pápeža na Slovensku nielen o aktivitách Servare et Manere a ambíciach medzinárodného programu Strom pokoja, ale tiež o svojej […]


Kyle Stice Pacific Island Farmers Organization Network Servare et Manere Tree of Peace

Výkonný riaditeľ Siete tichomorských ostrovných poľnohospodárov bol ocenený
medailou Servare et Manere
Flag of Hawaii servare et Manere

Správa č. 01/2023 Kapolei, Hawaj, 11. január 2023. Budovanie mieru je zodpovednosťou každého z nás a malo by sa ním začať v našich domovoch a komunitách. Diskusia o zmene klímy, globálnej potravinovej bezpečnosti a úlohe drobných farmárov je veľmi dôležitá najmä v zraniteľných regiónoch sveta. Jedným zo základných pilierov mieru je spolupráca s miestnymi komunitami […]


Verejné aktivity Servare et Manere v roku 2022
Servare et Manere flag

Žilina, 31. december 2022. Z bohatých aktivít Servare et Manere v roku 2022 vyberáme: Získali sme Osobitný konzultatívny štatút v Hospodárskej a sociálnej rade OSN (UN ECOSOC). Vysadili sme 11 Stromov pokoja v 10 štátoch sveta na 3 kontinentoch. Predĺžili sme zmluvu o používaní značky GOOD IDEA SLOVAKIA na ďalšie obdobie. Upravili sme stanovy Servare […]


Daniel Petrescu Memorial Medal of Tree of Peace Marek Sobola Servare et Manere

Náčelníkovi Generálneho štábu Rumunska bolo udelené vysoké vyznamenanie Servare et Manere

Bukurešť, 28. december 2022. Servare et Manere, združenie so špeciálnym konzultatívnym štatútom pri ECOSOC OSN a ktoré realizuje medzinárodný projekt Strom pokoja, dnes v Bukurešti ocenilo jedným zo svojich najvyšších vyznamenaní generála Daniela Petrescu, náčelníka Generálneho štábu Rumunských ozbrojených síl. Servare et Manere najmä v rámci medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja oceňuje významné osobnosti, ktoré si […]