EN | SK

Marion Dehais Ambassade de France en Slovaquie Marek Sobola

Stretnutie na Francúzskom veľvyslanectve v Bratislave

Bratislava, 11. novembra 2022. Na Veľvyslanectve Francúzskej republiky v Bratislave sa dnes stretli doktor Marek Sobola a zástupkyňa veľvyslanca pani Marion Dehais. Marek Sobola priblížil plány Servare et Manere na najbližšie obdobie, medzi ktoré patrí aj výsadba Stromu mieru vo Francúzsku. Pán Sobola a pani Dehais upresnili možnosti spolupráce medzi Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave a […]


Diskusné fórum o vízii udržateľného Slovenska

Bratislava, 9. novembra 2022. Na pozvanie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) Olivera Moravčíka sa Marek Sobola zúčastnil Diskusného fóra, ktoré bolo venované príprave Vízie udržateľného rozvoja Slovenska 2050. Podujatie v priestoroch Slovenskej Technickej univerzity bolo súčasťou Týždňa vedy a techniky. Záštitu nad podujatím prevzal rektor STU a zorganizovalo ho SPECTRA Centre of Excellence […]


Ambassador Eduardo Gradilone Marek Sobola

Stretnutie s veľvyslancom Brazílie Eduardom Gradilonem

Bratislava, 9. novembra 2022. Generálneho tajomníka Servare et Manere dnes na pôde Brazílskeho veľvyslanectva v Bratislave prijal Jeho Excelencia veľvyslanec Eduardo Gradilone. Veľmi priateľské stretnutie nadviazalo na predchádzajúce stretnutie v Žiline pri oslave 4. výročia Stromu pokoja. Diskusia bola zameraná na tému vzájomnej spolupráce pri realizácii myšlienok iniciatívy Strom mieru v Brazílskej federatívnej republike. Druhou […]


Tree of Peace Brookwood

Pietna spomienka v Brookwoode

Surrey, 30. októbra 2022. Asociácia pre zachovanie pamiatky slobodných Československých veteránov v Spojenom kráľovstve (MAFCSV) usporiadala v nedeľu spomienkové podujatie na Vojenskom cintoríne v Brookwoode v Surrey. Podujatie malo veľký úspech. Bolo veľmi potešujúce, že po niekoľkých rokoch cestovných obmedzení Covid bolo v Brookwoode veľa žiakov českých a slovenských škôl. Tento rok bola hlavnou témou […]


Marek Sobola Erika Jurinová Strom pokoja Tree of Peace

Predsedníčka Žilinskej župy získala Pamätnú medailu Stromu pokoja

Žilina, 27. október 2022. Generálny tajomník Servare et Manere dnes na pôde Žilinského samosprávneho kraja vyznamenal pani Eriku Jurinovú, predsedníčku ŽSK. Pani Jurinová bola za zásluhy o rozvoj medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja ocenená Pamätnou medailou Stromu pokoja. Žilinský samosprávny kraj už niekoľko krát podporil výsadbu pamätných stromov, ktorú realizuje Servare et Manere. V roku 2018 […]


Stanislav Raščan Marek Sobola Tree of Peace

Výstava SLOVensko-SLOVinská DIMENZIA

Žilina – Budatín, 26. októbra 2022. Generálny tajomník Servare et Manere sa dnes na pozvanie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej republiky na Slovensku, pána Stanislava Raščana, zúčastnil slávnostnej vernisáže výstavy „SLOVensko-SLOVinská DIMENZIA“ na Budatínskom hrade. Na vytvorení expozície sa spolupodieľala tiež Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Výstava prezentuje kultúrne, historické a súčasné paralely a rozdiely medzi […]