EN | SK

Kyle Stice Pacific Island Farmers Organization Network Servare et Manere Tree of Peace

Výkonný riaditeľ Siete tichomorských ostrovných poľnohospodárov bol ocenený
medailou Servare et Manere
Flag of Hawaii servare et Manere

Správa č. 01/2023 Kapolei, Hawaj, 11. január 2023. Budovanie mieru je zodpovednosťou každého z nás a malo by sa ním začať v našich domovoch a komunitách. Diskusia o zmene klímy, globálnej potravinovej bezpečnosti a úlohe drobných farmárov je veľmi dôležitá najmä v zraniteľných regiónoch sveta. Jedným zo základných pilierov mieru je spolupráca s miestnymi komunitami […]


Verejné aktivity Servare et Manere v roku 2022
Servare et Manere flag

Žilina, 31. december 2022. Z bohatých aktivít Servare et Manere v roku 2022 vyberáme: Získali sme Osobitný konzultatívny štatút v Hospodárskej a sociálnej rade OSN (UN ECOSOC). Vysadili sme 11 Stromov pokoja v 10 štátoch sveta na 3 kontinentoch. Predĺžili sme zmluvu o používaní značky GOOD IDEA SLOVAKIA na ďalšie obdobie. Upravili sme stanovy Servare […]


Daniel Petrescu Memorial Medal of Tree of Peace Marek Sobola Servare et Manere

Náčelníkovi Generálneho štábu Rumunska bolo udelené vysoké vyznamenanie Servare et Manere

Bukurešť, 28. december 2022. Servare et Manere, združenie so špeciálnym konzultatívnym štatútom pri ECOSOC OSN a ktoré realizuje medzinárodný projekt Strom pokoja, dnes v Bukurešti ocenilo jedným zo svojich najvyšších vyznamenaní generála Daniela Petrescu, náčelníka Generálneho štábu Rumunských ozbrojených síl. Servare et Manere najmä v rámci medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja oceňuje významné osobnosti, ktoré si […]


Saint Ignatius' College Riverview Tree of Peace Milan Rastislav Štefánik Servare et Manere Marek Sobola

Zavŕšenie 111. výročia Štefánikových astronomických pozorovaní na južnej pologuli

Sydney, Nový Južný Wales, Austrália, 10. decembra 2022. Dnes bola pod záštitou Slovenského veľvyslanectva v Canberre v areáli Cirkevnej školy Sv. Ignáca v Riverview v meste Sydney, slávnostne odhalená pamätná tabuľa pripomínajúca rok 1911, kedy sa slovenský astronóm Milan Rastislav Štefánik počas cesty Oceániou kde pozoroval úplné zatmenia Slnka, zastavil aj v Sydney. Austrália bola […]


Schwedische Botschaft Wien annual candlelit Lucia procession Servare et Manere

Generálny tajomník SeM sa zúčastnil tradičnej švédskej sviečkovej Svätoluckej procesie

Bratislava, 14. december 2022. Pri príležitosti Dňa svätej Lucie pozvala veľvyslankyňa Švédska v Slovenskej republike, Jej Excelencia pani Annika Markovic, generálneho tajomníka SeM na tradičnú Svätoluckú procesiu a vianočný koncert v podaní Hudobnej školy Adolfa Fredrika v Štokholme nazývanej „švédskym zborovým zázrakom“. Po procesii a koncerte v Zrkadlovej sieni v Primaciálneho paláca v Bratislave nasledovala […]


Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Pavol Žigo Macedonian Academy of Sciences and Arts

Odovzdanie medzinárodného ocenenia Macedónskej akadémie vied a umení prof. Žigovi

Bratislava, 14. decembra 2022. Marek Sobola sa dnes na pôde Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied zúčastnil odovzdania Medzinárodnej ceny Blaže Koneskiho (МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ НА БЛАЖ КОНЕСКИ) prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc. Mimoriadne uznanie Macedónskej akadémie vied a umení laureátovi odovzdal pán Henrik Markuš, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Severnom Macedónsku. Macedónska […]