EN | SK

Tree of Peace Around The World

Strom pokoja – Expedícia Oceánia 2022
Cesta okolo sveta za 24 dní
around the world flag cesta okolo sveta

Tonga – Slovensko – Maďarsko – Turecko – Singapur – Fidži – Nový Zéland – Austrália – Francúzska Polynézia – Spojené štáty – Nemecko – Rakúsko – Slovensko, 10. júna – 3. júla 2022. Servare et Manere sa v roku 4. výročia vzniku medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja rozhodlo aspoň čiastočne naplniť jeden z cieľov projektu: do 4 rokov (toľko trvala prvá svetová vojna) vysadiť jeden Strom pokoja na každom kontinente. Nakoľko aj kvôli ochoreniu Covid-19 a s tým spojenými obmedzeniami nebolo možné túto métu splniť 100 %, myšlienka Stromu pokoja aspoň obletela svet. V kontexte aktuálnych vojnových udalostí na európskej pôde si oveľa viac ako inokedy uvedomujeme, aké je ťažké „dobýjať“ svet pokojom oproti vojne, ktorá sama o sebe a svojimi dôsledkami dokáže v krátkom čase atakovať množstvo národov.

Veľkú expedíciu do Oceánie organizovalo Servare et Manere takmer tri roky. Už od samého začiatku sme cestu chceli spojiť s Milanom Rastislavom Štefánikom, azda najvýznamnejšou slovenskou osobnosťou v modernej histórii krajiny. V posledných troch rokoch sme zaznamenali aj niekoľko okrúhlych výročí s ním spojených, z ktorých najvýznamnejšie bolo 140. výročie narodenia a 100. výročie jeho tragickej smrti. Štefánik – svetobežník, vedec, generál, astronóm a politik – Slovák, ktorého meno nám otváralo dvere v zahraničí. Neotváralo ich však na domácej pôde. Naša cesta sa stretla s absolútnym nepochopením štátnych inštitúcií. Ani jedno z oslovených ministerstiev nedokázalo nájsť nástroje, akými by bolo možné priamo financovať túto náročnú expedíciu, ktorá na vynikajúcej a vysokej úrovni reprezentovala nielen samotný projekt, ale aj Slovenskú republiku. Listy zaslané Slovenským vládnym inštitúciám zostali taktiež bez (aj negatívnej!) odpovede. Mysleli sme si, že predsa máme vynikajúci a vskutku reprezentatívny projekt, prinášajúci vo vojnou poznačenej dobe mier, priateľstvo a porozumenie medzi národmi, ktorý bude pre naše štátne inštitúcie zaujímavý. No mýlili sme sa. Našťastie sa však našli samosprávy a súkromní darcovia, ktorí v tejto neľahkej dobe neváhali podporiť myšlienky Stromu pokoja. A iba vďaka nim a pôžičke sme mohli túto cestu realizovať bez priamej finančnej podpory krajiny, ktorú sme reprezentovali. O to viac nás teší nečakaný záujem o Strom pokoja v krajinách, pre ktoré je Slovensko často veľkou neznámou.

Prečo Oceánia

V roku 1911 sa v Oceánii odohrala mimoriadna astronomická udalosť – úplné zatmenie Slnka, ktoré bolo viditeľné z juhovýchodného cípu Austrálie a ďalej z Tongy, Americkej Samoy a Cookových ostrovov. Dňa 28. apríla 1911 okrem iných aj Milan Rastislav Štefánik pozoroval tento výnimočný astronomický fenomén na tongskom ostrove Vava’u. Jeho expedícia dosiahla jeden z najlepších vedeckých výsledkov pozorovania zatmenia Slnka, ktoré v tom čase veľmi ocenila aj Francúzska akadémia vied. V roku 1911, ako člen medzinárodnej vedeckej expedície, Štefánik vycestoval z Francúzskej Polynézie na Cookove ostrovy, a postupne navštívil Nový Zéland, Tongu, Fidži a Austráliu, odkiaľ cestoval domov. V Papeete, hlavnom meste Francúzskej Polynézie, sa tiež nachádza zatiaľ jediný a najväčší pamätník venovaný tomuto slovenskému rodákovi v Oceánii. Málokto však už vie, že tento pamätník nie je vôbec prístupný verejnosti a je súčasťou vojenského areálu.

Začiatkom roka 2022 sme si pripomenuli 111. výročie Štefánikovej návštevy v Oceánii a tiež jednej dôležitej vedeckej etapy jeho života. Bola to vynikajúca príležitosť nielen osláviť číselne zaujímavé 111. výročie pobytu nášho rodáka v Oceánii, ale tiež významná a jedinečná príležitosť na výsadbu niekoľkých Stromov pokoja v tomto regióne. Stromy boli vysádzané v krajinách Štefánikovho pobytu, ba niektoré aj na konkrétne navštívených miestach! So Slovenskou poštou sme k tejto udalosti vydali aj dve príležitostné poštové pečiatky.

Authentic photograph of the total Solar Eclipse made on April 29, 1911 from Neifau (AWM)

Autentická fotografia totálneho zatmenia Slnka vyhotovená 29. apríla 1911 na Vava’u (Australian War Memorial)

Expedícia s posolstvom priateľstva a porozumenia medzi národmi

Počas expedície do Oceánie sa občianskemu združeniu Servare et Manere podarilo implementovať myšlienky Stromu pokoja v piatich krajinách, vysadiť šesť pamätných stromov a k počtu kontinentov pridať štvrtý – Austráliu. Radi vám prinášame rekapituláciu tejto úspešnej expedície:

  1. Tonga. Expedícia pomyslene začala už 28. apríla na ostrove Vava’u na Tonge. Nakoľko krajina je v súčasnosti uzatvorená pre návštevníkov a turistov, prvý strom expedície bol vysadený „na diaľku“ presne na 111. výročie Štefánikových astronomických pozorovaní na Tonge. Veríme, že budúci rok sa podarí vedľa neho umiestniť aj pamätný pilier a oceniť tých, ktorí sa o realizáciu projektu v tejto krajine zaslúžili. Naša expedícia mala pre Tongu aj humanitárny charakter. Po výbuchu podmorskej sopky začiatkom roka 2022 krajinu postihla humanitárna katastrofa. Naša mimovládna organizácia sa preto rozhodla poskytnúť Tonge humanitárnu pomoc prostredníctvom verejnej zbierky #slovakiafortonga. Katolíckej diecéze Tongy & Niue, nášmu partnerovi, sme dokázali vyzbierať 2 500 tongských paʻangov (vyše 1000 €). Na zbierku okrem bežných občanov a členov združenia prispeli aj dvaja slovenskí veľvyslanci. Všetkým darcom patrí naozaj veľká vďaka, pretože dokázali nájsť prostriedky a pomôcť krajine, ktorá je pre Slovensko geograficky tak vzdialená! Stromom pokoja na Tonge je Casuarina equisetifolia. Viac informácii nájdete >> TU <<.
  2. Fidži. Medzi 16. – 17. júnom boli vysadené ďalšie dva pamätné stromy v Suve a neďaleko mesta Nadi. Stromom pokoja v Suve je Gymnostoma vitiense. Okrem pamätného stromu boli vysadené tieto druhy: Garcinia myrtifolia, Decussocarpus vitiensis, Agathis macrophylla a Myristica castaneifolia. Stromom pokoja v reáli prírodných kúpeľov Tifajek neďaleko Nadi je Artocarpus altilis. Projekt na Fidži sme zrealizovali aj v spolupráci s Delegáciou Európskej únie pre Tichomorie a Sieťou tichomorských ostrovných poľnohospodárov. O našej iniciatíve priniesol reportáž najväčší denník na Fidži Fiji Sun. Viac informácii nájdete >> TU <<.
  3. Nový Zéland. Strom pokoja 19. júna osobne vysadil Jeho Veličenstvo Tūheitia Potatau Te Wherowhero VII, maorský kráľ, ktorý bol taktiež ocenený Pamätnou plaketou Stromu pokoja, najvyšším vyznamenaním Servare et Manere. Osobný tajomník maorského kráľa a vedúci kancelárie, pán arcidiakon Ngira Simmonds, bol za mimoriadny prínos k realizácii projektu na Novom Zélande ocenený Pamätnou medailou Stromu pokoja. Strom pokoja na Novom Zélande je Elaeocarpus dentatus (Maorsky: Hīnau). Viac informácii nájdete >> TU <<.
  4. Austrália. V spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Canberre bol 24. júna v areáli Školy sv. Ignáca (Saint Ignatius‘ College Riverview) v Sydney vysadený ďalší z našich pamätných stromov. Štefánik túto inštitúciu a jej malé observatórium navštívil počas svojej cesty v roku 1911. Deň predtým získala Jej Excelencia Margaret Beazley, Guvernérka Nového Južného Walesu, Pamätnú medailu Stromu pokoja v špeciálnej triede s rubínmi. Členovia Servare et Manere boli prijatí vo Vládnom dome v Sydney. Počas ceremoniálnej výsadby v Sydney bol Pamätnou medailou Stromu pokoja ocenený aj pán Tomáš Ferko, slovenský veľvyslanec v Austrálii. Slovenské veľvyslanectvo poskytlo na vlastné náklady členom expedície ubytovanie a pomohlo s organizáciou projektu u miestneho partnera a tiež pre združenie vyrokovalo ocenenie guvernérky. Stromom pokoja v Austrálii je lipa malolistá (Tilia cordata). O výsadbe prinieslo reportáž slovenské rádio SBS Radio Sydney. Viac informácii nájdete >> TU <<.
  5. Francúzska Polynézia. Posledný strom expedície a 27. Strom pokoja v poradí bol vysadený 29. júna v Papeete Jeho Excelenciou Edouardom Fritchom, prezidentom Francúzskej Polynézie a Markom Sobolom, generálnym tajomníkom Servare et Manere. Organizácii sa dostalo tiež veľkej cti, a deň pred výsadbou pamätného stromu jej členovia vysadili pri Štefánikovom pamätníku v Papeete tri sadenice ruží vo veľmi zriedkavej odrode ‚Generál Štefánik‘ (Rosa gallica var. ‚Generál Štefánik‘). Ruže združeniu poskytla Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika a na Tahiti boli privezené priamo zo Slovenska. Išlo o vôbec prvý import tohto kultivaru do oblasti Polynézie. Pred výsadbou Stromu pokoja Servare et Manere udelilo prezidentovi Francúzskej Polynézie Pamätnú plaketu Stromu pokoja, najvyššie vyznamenanie organizácie, ktoré bolo odovzdané v Prezidentskom paláci. O výsadbe a ocenení informovala Prezidentská kancelária Francúzskej Polynézie a najväčšia televízia krajiny Tahiti Nui Television. Strom pokoja na ostrove Tahiti je Intsia bijuga, známa aj ako „Kohu“. Viac informácii nájdete >> TU <<.

Organizácii pri implementácii projektu vo Francúzskej Polynézii veľmi pomohol pán Robert Stingray s manželkou Kristinou a pani Mateata Ruta. Realizácia celého projektu v Oceánii bola financovaná z pôžičky a zo zdrojov Servare et Manere s prispením OZ Starý Klíž, Obce Divina, Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Canberre a Mesta Žilina, ktoré podporilo výrobu pamätných pilierov k Stromom pokoja.

Autor textu/správy: Marek Sobola
Zdroj fotografie: Servare et Manere
Zdroj textu: Servare et Manere